กำเหนิดศัทธาชาวไทย-มอญ ณ วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี

วัดวังก์วิเวการาม (Wat Wang Wiwekaram) หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะหลังที่2 เป็นวัดมอญที่ตั้งอยู่เหนือเขื่อนวชิราลงกรณ ในเขตอ.สังขละบุรี (Sangkhla Buri) จ.กาญจนบุรี (Kanchanaburi) ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ แทนวัดเดิมที่จมน้ำจากการสร้างเขื่อนเมื่อปีพ.ศ. 2527 โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และพระพุทธรูปภายในวัด ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยศิลปะมอญพม่า ที่ผสมผสานความเป็นไทยไว้ได้อย่างลงตัว ภายในวิหารมอญ เป็นที่เก็บสังขารของพระราชอุดมมงคล หรือหลวงพ่ออุตตมะ (Luangpho Uttama) ในโลงศพมอญ ปราสาทเก้ายอด ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความปราณีตจากฝีมือสกุลช่างเชียงใหม่ ทางวัดยังได้นำหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่ออุตตมะ มาให้นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน ทั้งชาวไทย และชาวมอญ ได้กราบนมัสการ และหวนระลึกถึง พระผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทย-มอญ อีกด้วย ย้อนไปในอดีต ก่อนที่เขื่อนวชิราลงกรณ (Vajiralongkorn Dam) จะถูกสร้างขึ้น… วัดแห่งนี้เคยตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณสามประสบ (จุดร่วมแม่น้ำ 3สาย) มาก่อน…  ซึ่งปัจจุบัน วัด และพระอุโบสถหลังเก่าได้จมอยู่ใต้น้ำ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมืองบาดาล หรือวัดใต้น้ำ สังขละบุรี ที่ได้รับความนิยมอยู่ในวันนี้ เมื่อได้กราบนมัสการหลวงพ่ออุตตมะ…