จากวรรณคดี สู่ประติมากรรมมีชีวิต… วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น (Wat Rong Seur Ten) หรือที่ชาวต่างชาติเรียกกันสั้นๆ ว่า Blue Temple เป็นอีกหนึ่งสถานที่แสดงงานศิลป์ไทย ของจังหวัดเชียงราย โดยศิลปินเลือกถ่ายทอดความวิจิตรนี้ผ่านงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรมวัดไทย โทนสีน้ำเงิน สีที่พวกเราไม่คิดว่าจะถูกใช้เป็นสีหลักในการสร้างวัด… แต่สำหรับที่นี่นั้น! ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ผลงานภายในวัดเกือบทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดความโดดเด่น แตกต่าง และเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย พระอุโบสถ หรือโบสถ์ ถูกรองพื้นด้วยสีน้ำเงิน ตัดกับงานปั้นลายกนกประยุกต์สีทอง มีความพลิ้วไหว แต่แฝงไปด้วยดุดัน ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นลานนาไว้ได้อยู่ เข้าไปชมด้านในโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวมุกกันต่อเลยดีกว่า… พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ คือนามของพระประธานองค์นี้ เป็นพระพุทธศิลป์สมัยเชียงแสนที่หนึ่ง หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า… พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง นอกจากความสวยงามแล้ว พระประธานองค์นี้ยังมีความพิเศษอีก 2อย่างด้วยกัน คือ บริเวณพระเศียรมีพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ บรรจุไว้อยู่… ส่วนบริเวณฐานขององค์พระมีพระรอดลำพูน 88,000องค์ พร้อมกับแก้วแหวนเงินทองถูกบรรจุไว้อีกเช่นกัน มาต่อกันที่บริเวณด้านหลังของโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวมุก ถัดมาใกล้ๆ กันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ และพระสีวลี โดยตัวพระธาตุฯ นั้น… มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ บรรจุไว้อยู่อีกเช่นกัน…