พาสาน นครสวรรค์ | ชมแม่น้ำสองสี… จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

พาสาน (PASAN) สถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์กที่ตั้งตระหง่าน โดดเด่น อยู่บริเวณปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan) …ตำราในวัยเด็ก ได้สอนให้เรารู้จัก “เจ้าพระยา” แม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสายหลัก 4สาย (ปิง วัง ยม น่าน) ที่ผ่านการรวมกันจาก 4 เป็น 2 (ปิง น่าน) และผสานกันอีกครั้งเป็นหนึ่งเดียว คือ “แม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งจุดนั้นก็คือบริเวณที่ตั้งของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ …พาสาน มาจากคำว่า “ผสาน” การรวมตัวกันของแม่น้ำ 4สาย (ปิง วัง ยม น่าน) ที่ผสมผสานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน จนรวมเป็นหนึ่ง นั้นหมายความว่า ผู้มาเยือนจะได้เห็นต้นกำเหนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เกิดจากการผสานกันของสายน้ำสองสี ระหว่างแม่น้ำน่าน กับแม่น้ำปิง ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน!! …กล่าวคือ แม่น้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดง (ขวา) และแม่น้ำปิงจะเป็นสีค่อนข้างเขียว (ซ้าย) ดีไซต์ที่สัมผัสได้ถึงเจตนา และความตั้งใจของผู้ออกแบบ… ความพลิ้วไหวของโครงสร้างดั่งสายน้ำ…

จากวรรณคดี สู่ประติมากรรมมีชีวิต… วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น (Wat Rong Seur Ten) หรือที่ชาวต่างชาติเรียกกันสั้นๆ ว่า Blue Temple เป็นอีกหนึ่งสถานที่แสดงงานศิลป์ไทย ของจังหวัดเชียงราย โดยศิลปินเลือกถ่ายทอดความวิจิตรนี้ผ่านงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรมวัดไทย โทนสีน้ำเงิน สีที่พวกเราไม่คิดว่าจะถูกใช้เป็นสีหลักในการสร้างวัด… แต่สำหรับที่นี่นั้น! ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ผลงานภายในวัดเกือบทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดความโดดเด่น แตกต่าง และเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย พระอุโบสถ หรือโบสถ์ ถูกรองพื้นด้วยสีน้ำเงิน ตัดกับงานปั้นลายกนกประยุกต์สีทอง มีความพลิ้วไหว แต่แฝงไปด้วยดุดัน ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นลานนาไว้ได้อยู่ เข้าไปชมด้านในโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวมุกกันต่อเลยดีกว่า… พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ คือนามของพระประธานองค์นี้ เป็นพระพุทธศิลป์สมัยเชียงแสนที่หนึ่ง หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า… พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง นอกจากความสวยงามแล้ว พระประธานองค์นี้ยังมีความพิเศษอีก 2อย่างด้วยกัน คือ บริเวณพระเศียรมีพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ บรรจุไว้อยู่… ส่วนบริเวณฐานขององค์พระมีพระรอดลำพูน 88,000องค์ พร้อมกับแก้วแหวนเงินทองถูกบรรจุไว้อีกเช่นกัน มาต่อกันที่บริเวณด้านหลังของโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวมุก ถัดมาใกล้ๆ กันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ และพระสีวลี โดยตัวพระธาตุฯ นั้น… มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ บรรจุไว้อยู่อีกเช่นกัน…